Aplinkos ministerijos išaiškinimai

2018 09 01

Aplinkos ministerija pateikė techninio reglamento išaiškinimą:

Dėl statybos rūšies ir gaisrinių skyrių

2015-09-18 Dėl automatinių gaisrų gesinimo sistemų taikymo 

2014-12-12 Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatų taikymo ir techninio projekto gaisrinės saugos dalies privalomumo

atgal