LSIS imasi FIDIC

2015 01 23

Taip jau yra, kad tos dvi santrumpos komentaro pavadinime vieniems iškart atskleidžia reikalo esmę, tačiau didžiajai daliai skaitytojų nepasako nieko. Tad apie viską iš eilės.

LSIS yra Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, didžiausias skėtinis statybos inžinierių bendruomenės susivienijimas. LSIS nariai yra LSIS klubai arba bendrijos visose Lietuvos apskrityse (išskyrus Tauragę) ir viešoji įstaiga VGTU Kokybės vadybos centras. Aplinkos ministerija yra įgaliojusi LSIS per savo narius atlikti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimą. Tas daroma jau daug metų. Tačiau specialistų atestavimu LSIS neapsiriboja, be to, pernai pakeitus LSIS įstatus, asocijuotais nariais gali tapti kitų profesiniai statybos ar statybos sričiai artimų specialistų profesiniai susivienijimai. LSIS asocijuotu nariu jau tapo Kaune veikianti Statybos inžinierių asociacija, tariamasi su kitomis inžinierių bendrijomis. Informacijos apie LSIS iniciatyvas galima rasti tinklalapyje.  

O kas gi yra FIDIC?

FIDIC – tai Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils santrumpa, reiškianti Tarptautinę konsultuojančių inžinierių federaciją prancūzų kalba. Ją 1913 m. įkūrė trys prancūzakalbės šalys – Belgija, Prancūzija ir Šveicarija. Dabar FIDIC narėmis yra beveik 100 šalių institucijos. 
(Nuotraukoje - E. Butkus) FIDIC tikslas ir vizija – būti visuotinai pripažintu pasauliniu projektavimo ir konsultavimo pramonės balsu. Kad to pasiektų, FIDIC kuria ir skelbia bei atnaujina rangovinių, subrangovinių ir panašių sutarčių standartus. Jie gana plačiai taikomi pasaulyje, gana dažnai taikomi ir viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje. Nieko nuostabaus – Europos Komisija būtent tai ir rekomenduoja. Teigiama, kad Lenkijoje FIDIC sutarčių formos taikomos 80-90 proc. atvejų. 

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija yra visateisė FIDIC narė nuo 2004 m. Vienas šios asociacijos narių, bendrovė „Sweco“, turi FIDIC licenciją leisti FIDIC knygas lietuvių kalba. Kas yra išleista, galima susipažinti čia.

Leisti FIDIC knygų ar jų atnaujintų versijų vertimus tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva yra išties nedėkingas darbas, todėl nestebina gana nemažas atsilikimas palyginti su tuo leidinių sąrašu, kurį pateikia pati FIDIC federacija. 

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, būdama FIDIC narė, lyg ir turėtų ne tik leisti FIDIC knygas, bet ir rūpintis FIDIC standartus išmanančių inžinierių rengimu, tačiau to nedaro. Tad telieka stebėti, kaip kuo įvairiausios bendrovės rengia sporadiškus mokymus apie FIDIC standartų taikymą. Visi tie mokymai – tiek kurios nors bendrovės veikla, tiek ir visų tokių mokymų visuma – nesukuria darnios ir nuoseklios mokymų sistemos, kai nuosekliai einama nuo vieno prie kito, specialistams įgyjant vis didesnes kvalifikacijas.

Negana to, atrodo, kad kartais tokių mokymų rengėjai seminaro klausytojams suteikia „FIDIC inžinieriaus“ kvalifikaciją, kai tuo tarpu pati FIDIC federacija pabrėžia, kad tokios inžinieriaus kategorijos apskritai nėra.

Galų gale ar žinome, kas ir kokias kvalifikacijas įgyja, kas ir kokią FIDIC standartų patirtį jau yra sukaupęs ir ar galime tas specialistų žinias ir įgūdžius kaip nors palyginti? Negalime, nes vienoje vietoje neturime informacijos apie tokius dalykus.

Tai ypač aktualu LSIS, kadangi iškilus šalių ginčui dėl rangos sutarties pagal FIDIC standartus vykdymo, savivaldybės kreipiasi į LSIS, prašydamos skirti ginčo komisiją (vieno ar trijų asmenų), o tokios komisijos nariu gali būti skiriamas tik FIDIC standartus gerai išmanantis žmogus. Tad „atkasame“ kokį nors FIDIC ekspertą Einošių, tas dėl savo užimtumo ar kitų priežasčių siunčia pas Keipošių, ir taip toliau.

Per pastaruosius metus apie FIDIC reikalus esu kalbėjęsis su gana daug tiek statybininkų, tiek teisininkų bendruomenės žmonių, galų gale – ir su FIDIC standartų žinovais. Visi sutinka, kad šioje srityje reikia pokyčių, o patys FIDIC žinovai irgi nori pažinti vieni kitus, susiburti ir svarstyti savo cecho reikalus. Manyčiau, kad šiam reikalui LSIS yra tinkamiausia organizacija. Mūsų vizija tokia, kad FIDIC ekspertai ilgainiui susiburs į klubą, kuris galėtų tapti asocijuotu LSIS nariu. Galėtume sukurti nuolat atnaujinamą FIDIC konsultantų registrą, kuriame būtų viešai skelbiama apie specialistų įgytas žinias ir jų atliktus darbus.

Ir todėl mes imamės šios iniciatyvos, o pradedame nuo dviejų dalykų: mokymų ir informacijos kaupimo.

Pranešame, kad LSIS narys VGTU Kokybės vadybos centras sausio 28 dieną rengia 6 akademinių valandų seminarą apie FIDIC standartų taikymą. Paskaitas skaitys FIDIC standartų ekspertas Adrijus Bikulčius. Išsamiai apie seminarą skaitykite čia.  

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis bus išduotas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Antra, kviečiame atsiliepti visus su FIDIC standartais dirbančius specialistus, kad galėtume tartis dėl tolimesnės veiklos buriant šią bendruomenę. Prašome savo kontaktus siųsti el. paštu adresu direktorius@lsis.lt, iš karto teikiant ir bet kokius pasiūlymus ar idėjas.

Susitelkę apie FIDIC idėjas ir veikdami atvirai ir nuosekliai, galime atnešti apčiuopiamos naudos Lietuvos visuomenei.

atgal