PAGD prie VRM išaiškinimai

2018 09 02

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė keletą išaiškinimų:

2016-03-10 Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 105.7 punkto taikymo

2015-11-16 Dėl drenčerinės užuolaidos

2015-07-23 Dėl norminių dokumentų taikymo

2015-07-22 Dėl STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas"

2015-06-08 Dėl teisės aktų reglamentuojančių gaisrinę saugą reikalavimų taikymo

2015-06-03 Dėl bangų baseinio naudojimo paskirties

2015-05-28 Dėl evakuacinių durų į laiptines ir laiptatakių pločio nustatymo

2015-05-21 Išaiškinimas dėl evakuacinio kelio atstumų

2015-05-15 Dėl gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo

2015-05-15 Dėl automobilių saugyklų projektavimo

2015-05-06 Dėl gaisrinės saugos reikalavimų 6 priedo taikymo

2015-04-28 Dėl teisės aktų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, taikymo

2015-01-29 Dėl degumo klasių taikymo

2015-01-13 Dėl laiptinių įrengimo gaisrinės saugos reikalavimų

2015-01-13 Dėl vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo

2014-12-17 Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 97 punkto taikymo

2014-12-11 Dėl norminių dokumentų taikymo laiptinėse

2014-11-25 Dėl techninio projekto gaisrinės saugos dalies privalomumo

2014-11-24 Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 punkto taikymo

2014-11-21 Dėl evakavimosi kelio

2014-04-14 Dėl "Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

atgal